Inhoudsopgave
Gezondheid 2
Konijnen gebit
Herkennen
Naar de dierenarts
Symptomen
Alle pagina's

Herkennen

 

                                       

Wanneer is je konijn nou precies ziek, veel mensen zijn hier onzeker over. Wanneer moet je afwachten, wanneer moet je ingrijpen.

Wanneer een konijn 24 uur of langer niet gegeten heeft, dan is er maar één ding te doen: met loeiende sirenes naar een konijnkundige dierenarts.

Een prooidier geeft zeer weinig signalen af wanneer het zich ziek voelt of pijn heeft. Bij een konijn moet je daarom op subtiele dingen letten. Als je je konijn goed kent is het makkelijker te merken of het dier iets mankeert. Gedragsverandering, ook al is het weinig, kan op een gezondheidsprobleem wijzen. Komt je konijn altijd blij naar je toe rennen als het je ziet, en nu niet, dan is dat een signaal. Laat het zich altijd graag aaien, maar vlucht het nu voor je weg, is dat ook een signaal. Valt het dier nijdig naar je hand uit terwijl het altijd graag geaaid wordt, kan dit een signaal van pijn zijn.

Wanneer vermoed wordt dat het konijn iets mankeert moet het dier direct binnenshuis gehuisvest worden, ongeacht het jaargetijde en temperatuursverschillen van buiten naar binnen. Een ziek konijn heeft een deken nodig en een kruik om zo goed warmgehouden te worden. Onderkoeling van een konijn is nog ernstiger dan koorts, en kan het einde van het dier betekenen. De lichaamstemperatuur van een konijn mag niet lager worden dan 38°C. Hoger dan 39,8°C betekent koorts, en ook dan mag een konijn beslist niet in een buitenhok blijven.

                                     

Algemene signalen die wijzen op een gezondheidsprobleem zijn:
-
Zwoegend ademen of een piepend geluid bij het ademen ook al is er nog eetlust
- Met het hoofd achterover zitten
- Met de rug naar je toe naar een hoek zitten kijken en niet reageren
- Het hoofd scheef houden
- Staande oren laten hangen, hangende oren van het hoofd of achterwaarts houden
- Steeds met de kop schudden zonder dat van vrolijkheid sprake is
- Vaak een een oor krabben
- Omrollen bij het zich wassen

 

Tekenen van pijn zijn:
- Een abnormaal gebogen zithouding
- Alert maar niet willen bewegen
- Traag bewegen en/of met grote moeite
- Lusteloos/ongeïnteresseerd
- Trillen
- Hyperventileren, hijgen
- Kreupel lopen
- Ongewone of plotselinge agressie
- Het verminderen of totaal verdwijnen van eetlust of lust tot drinken
- Tandenknarsen
- Zich verstoppen (indien niet normaal), naar een hoek gaan zitten kijken
- Geen interesse in wat er om zich heen gebeurt
- Grommen of "gillen" bij : lopen, plassen, poepen, oppakken, onderzoeken of zonder aantoonbare reden
- Smerige vacht omdat het dier geen interesse heeft zich te wassen
- Veel tijd nodig hebben met eten
- Voedsel uit de mond laten vallen

Zie verder ook symptomen om de soort ziekte te herkennen

Alles wat hierboven genoemd wordt is een reden om actie te ondernemen. Een dagje afwachten "om te zien of het morgen beter gaat" kan fataal voor het konijn verlopen. Zoals gezegd geeft een prooidier zeer weinig signalen af, en wanneer bovengenoemde signalen gezien worden loopt het dier al langer met een gezondheidsprobleem en is een direct bezoek aan de dierenarts van het allergrootste belang.